יום: נובמבר ב15, 2021

יום: נובמבר ב15, 2021

המלצת טינייטס לבינג': 14-19 בנומבר
15 נובמבר 2021
חודש נובמבר בשיאו, ותכנים רבים מוזרמים לקולנוע ולטלוויזיה בישראל ובעולם. אלו הם שלושת ההמלצות השבועיות...

מה קוראים היום?